Cercetare

Facilităţi şi logistică specifică activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel european

13
Laboratoare de cercetare
200+
Echipamente performante
1
Seră de cercetare complet automatizată

Valoare adaugată prin cercetare și inovare

Centrul de Cercetare

Aceasta activează încă din 2014 și își propune să devină un punct de referință în studiul calității produselor agroalimentare, permițând astfel abordarea unor noi tematici în domeniul agriculturii și industriei agroalimentare. Dotat cu facilități similare standardelor europene ce diminuează riscurile de poluare a mediului, centrul coordonează activitatea a 14 laboratoare specifice, dintre care și o seră-bloc de cercetare automatizată.

Laboratorul de Informatică

Laboratorul de informatica, infiintat cu scopul de a asigura asistenta stiintifica la cele mai inalte standarde universitare in domeniul informaticii, modelarii, contrului automatizat al proceselor si al statisticii este un complement necesar finalizarii muncii didactice si de cercetare in specializarile Facultatii de Biotehnologii.

Dotat cu echipament de ultima ora, Laboratorul de Informatica este un mediu de lucru adecvat, cu un standard tehnologic nu numai pentru formarea initiala si continua a studentilor pe de o parte, dar si a cadrelor didactice, pentru organizarea si demararea de cursuri cu/pe suport electronic care sa corespunda integral cerintelor si standardelor universitare internationale, pe de alta parte.

REGULAMENTE SI GHIDURI:

Laboratorul de Biotehnologii Microbiene

BIOSCREEN C este folosit pentru a determina densitatea optica la o anumita lungime de unda in mod automat de catre PC. Ulterior, din datele obtinute, se poate calcula viteza de crestere, productivitatea, timpul de dublare. Aparatul se utilizeaza pentru drojdii, fingi, bacterii.

Laboratorul de Culturi Celulare

Laboratorul de Siguranță Alimentară

Centre de cercetare

 • Centrul de Biochimie Aplicată si Biotehnologie BIOTEHNOL
 

Direcții de cercetare

 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare in principal prin proiectele de cercetare ce se vor derula prin facultate si prin centrele Biotehnol și Biotehgen;
 • Utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare prin dezvoltarea ofertei de servicii, mai ales în condițiile existenței laboratoarelor modernizate din noua clădire a facultății;
 • Continuarea accesului la bazele de date internaționale pentru o cât mai bună documentare științifică a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din facultate;
 • Creșterea numărului de proiecte de cercetare naționale și internaționale la care facultatea este coordonator sau partener penrtru atragerea de fonduri pentru dezvoltare;
 • Cooperarea eficientă cu centrul de cercetări Hortinvest din cadrul universității în vederea utilizării echipamentelor performante existente în laboratoarele acestuia și a valorificării experienței personalului de cercetare dedicate
 • Creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în activitatea științifică, componentă obligatorie pentru activitatea individuală;
 • Creșterea numărului de mobilități de cercetare (stagii, burse) în vederea perfecționării și promovării excelenței;
 • Continuarea implicării studenților în activitatea de cercetare;
 • Stimularea și sprijinirea participării cadrelor didactice și a studenților la manifestări științifice naționale și internaționale;
 • Devoltarea unor teme de cercetare pe direcții cât mai moderne care pot permite obţinerea unor rezultate cu caracter de noutate, competitive nu numai pe plan intern ci şi internaţional;
 • Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin publicarea acestora în reviste cu impact internațional important (cotate ISI, în principal dar și indexate în BDI), prin brevetare și prin realizarea transferului tehnologic a acestora către mediul economic;
 • Creșterea valorii revistei facultății – Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies (indexarea în cât mai multe baze de date internaționale), prin selectarea pentru publicare a celor mai bune lucrări și prin creșterea numărului de volume anuale (2 numere pe an);
 • Creșterea calității și a anvergurii secțiunii Biotehnologii din cadrul Conferinței internaționale a universității „Agriculture for life, life for agriculture”;
 • Participarea la realizarea unor consorții naționale în vederea atragerii de fonduri pentru activitatea de cercetare;
 • Dezvoltarea unor parteneriate cu mediu privat în vederea transferului tehnologic;
 • Creșterea numărul de mobilități outgoing și incoming; dezvoltarea de Joint Degree Programs, etc.                                                                                                                                
 • Creșterea vizibilității realizărilor din facultate prin actualizarea permanent a site-ului facultății;

Stimularea dezvoltării unei asociații Alumni de Biotehnologie care să asigure promovarea facultății în mediul economic si sa faciliteze noi parteneriate si beneficii mutual;                            

Conferințe

Proiecte

Proiecte 2022

Băuturi inovatoare non-lactate fermentate cu ajutorul unor bacterii lactice funcționale

Soluție inovativă pentru conservarea sustenabila a cărnii pe baza de nanostructuri biodegradabile

Dezvoltarea unei tehnologii de obținere de biofertilizanți de origine microbiană

Dezvoltarea de acoperiri funcţionale pe bază de chitosan şi extracte vegetale pentru aplicaţii în industria agro-alimentară

Proiecte 2021

Toleranța unor microorganisme agro-inoculante la condiționarea sub formă de inoculanți efervescenți

Proiecte 2020

“Management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice” Acronim SEDMAGRO. (Proiect complex PCCDI) /”Tehnologie de aplicare în culturi de tomate a sistemului de management integrat (SMI) al rezistenţei agroecosistemelor” Acronim – LEDSIMTOM, (Proiect component P4)

Metodă de testare a infecției urinare cu Escherichia coli și sistem in vitro pentru aplicarea acesteia

Proiecte 2019

Metoda de crestere a sintezei compusilor bioactivi in miceliul ciupercii fitoparazite Inonotus obliquus, prin fermentatie submerse

Proiecte 2018

Determinarea efectelor nutrețurilor procesate asupra mediului ruminal și performanțelor productive ale rumegătoarelor

Elaborarea tehnologiilor inovative de cultivare a două specii valoroase de ciuperci–Pleurotus eryngii şi Lentinus edodes, pe substraturi obţinute din deşeuri/subproduse agroforestiere regenerabile

Conversia subproduselor cu conținut ridicat de siliciu din industria alimentară în bioproduse cu valoare adăugată – CONVERT- SI

Dezvoltarea si optimizarea tehnologiei de fermentare inovativă a polenului de albine pentru realizarea de produse tri-biotice, 3- BIOTIC

Prototipuri pentru un biopesticid si un produs antimicotic pe baza de biocomplexe vegetale obtinute prin biotehnologii superioare de exploatare a speciilor de Solanum si Camelina sativa Acronim BIOCAMISOL

Analiza amprentei microbiene la probele din colonul pacienților cu boli cornice

Cercetări şi studii privind calitatea nutriţională a grupelor şi subgrupelor de produse alimentare româneşti în vederea asigurării unei alimentaţii sănătoase

Procedeu ecologic de realizare a unui câmp de cultivare a speciei Pleurotus eryngii în spații libere

Impact of Curcuma longa consumption on the gut microbiota composition of cardiovascular patients

Innovative and eco- sustainable processing and packaging for safe, high quality and healthy organic berry products, acronim ECOBERRIES

Proiecte 2017

Studii functionale privind efectele consumului de ciuperci sălbatice comestibile din România asupra microbiotei umane

Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030

Efectul digestiei gastrice asupra pulberii liofilizate îmbogățite cu imunoglobuline

Proiecte 2016

Soluţii eco-inovatoare pentru dezvoltare rurală durabilă

Raport de cercetare

Raport cercetare 2020

Raport cercetare 2019

Lucrări științifice

Baze de date internaționale

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti permite accesul la urmatoarele resurse:

 • Science Direct Freedom Collection
 • SpringerLink Journals
 • Clarivate Analytics
 • Scopus
 • Ebsco – Academic Search Complete
 • Ebsco – Business Source Complete
 • CAB Abstracts
 • CABI VetMed Resource
 • Nature Journals

Pentru a accesa bazele de date urmaţi următorul link http://www.e-nformation.ro/