EXAMEN DE DIPLOMĂ - 2019

 
 

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA IUNIE 2019

 

1. ANUNȚ EXAMEN FINALIZARE STUDII

 

2. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ 2019:

SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII AGRICOLE  (nou)

SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE (nou)

SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ (nou)

 

3. EXEMPLE DE GRILE PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ:

 

4. DIVERSE FORMULARE LUCRARE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE (MODELE 2019)

Descarcati ghidul pentru intocmirea Lucrarii de diploma

Cerere de inscriere

Declaratie de Autenticitate

Declaratie notar

Fisa lichidare

 

5. MODEL REDACTARE LUCRARE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE

Biotehnologii agricole/ Biotehnologii medical-veterinare/ Biotehnologii pentru industria alimentară

 

Perioada de înscriere: pana pe 14.06.2019

Proba I scrisă: 24.06.2019

Proba a II-a orală (susținere proiect diplomă/ licenţă ): 25 - 26.06.2019

PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT, CU URMĂTOARELE:

 • FISA DE LICHIDARE – fata-verso (pagina net)
 • CERERE INSCRIERE (pagina net)
 • DECLARATIE AUTENTICITATE – 2 EXEMPLARE-1 in proiect, 1 in dosar (pagina net)
 • 2 POZE RECENTE COLOR 3cm/4cm.
 • COPIE C.I.
 • COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)
 • DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LA NOTAR:
  • DACĂ SE DOREŞTE CA NUMELE DE CĂSĂTORIE SĂ FIE TRECUT PE ACTELE DE FINALIZARE A STUDIILOR,
  • CA NU VA MAI SOLICITA UN ALT ACT DE STUDII IN CAZUL MODIFICARII ULTERIOARE A NUMELUI
 • SE VA PREDA LEGITIMATIA DE TRANSPORT (conform art. 17 din regulamentul activitatii profesionale a studentiilor)

 

Lucrarea de diplomă va fi predată tipărită și în format electronic WORD si PDF pe CD.