EXAMEN DE DIPLOMĂ - 2018

 
 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ 2018:

SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII AGRICOLE  (nou)

SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE (nou)

SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ (nou)

 

EXEMPLE DE GRILE PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ:

 

Descarcati ghidul pentru intocmirea Lucrarii de diploma

Cerere de inscriere (model 2018)

Declaratie de Autenticitate (model 2018)

Declaratie notar (model 2018)

Fisa lichidare (model 2018)

De aici puteţi descărca programarea pentru examenul de diplomă

 

Perioada de înscriere: pana pe 20.06.2018

Proba I scrisă: 02.07.2018 SE VA SUSŢINE ÎN FACULTATEA DE HORTICULTURĂ, LA PARTER, ÎN AMFITEATRUL BpB DE LA ORA 9:00! ACCESUL ÎN SALA SE FACE LA ORA 8:30!

Proba a II-a oral (susinere proiect diplomă/ licență ):  03.07.2018, 04.07.2018 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUS܉INEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT, CU URMĂTOARELE:

 • FISA DE LICHIDARE
 • CERERE INSCRIERE 
 • DECLARATIE AUTENTICITATE – 2 EXEMPLARE-1 in proiect, 1 in dosar
 • 2 POZE RECENTE COLOR 3cm/4cm. 
 • COPIE C.I. 
 • COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT NAŞTERE 
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL 
 • COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul) 
 • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LA NOTAR: *DACĂ SE DOREŞTE CA NUMELE DE CĂSĂTORIE SĂ FIE TRECUT PE ACTELE DE FINALIZARE A STUDIILOR, *CA NU VA MAI SOLICITA UN ALT ACT DE STUDII IN CAZUL MODIFICARII ULTERIOARE A NUMELUI 
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – 2 EXEMPLARE ( un exemplar va fi în lucrarea de diplomă/ licență) 
 • SE VA PREDA LEGITIMATIA DE TRANSPORT (conform art. 17 din regulamentul activitatii profesionale a studentiilor)