Biotechnology and Entrepreneurship

 
 

Planul de învățământ 2020-2022

 

Programul de studii de Master în limba engleză “Biotechnology and Entrepreneurship”, propus pentru evaluare și încadrare în domeniul de studii de master acreditat „Biotehnologii”, se integrează în ciclul de studii universitare - Licenţă - Masterat - Doctorat - Formare Continuă – şi reprezintă un răspuns al Facultății de Biotehnologii din USAMV din București la nevoia de a conecta domeniul științific al biotehnologiilor cu mediul antreprenorial, în contextul în care la nivel european și național dezvoltarea culturii antreprenoriale este o prioritate, atât ca pârghie importantă de reducere a șomajului, în special în rândul tinerilor, cât și ca mecanism de revigorare a economiei.

 

Durata: 2 ani

Forma de Invatamant: Zi

Limba de Studiu: Engleza

Materii Studiate

 

Competențe dobândite:

 • cunoaşterea conceptelor, teoriilor şi fundamentelor biotehnologiilor utile în obținerea unor produse/servicii vandabile;
 • cunoașterea, conducerea şi controlul proceselor tehnologice de obținere a produselor biotehnologice cu potențial de comercializare;
 • controlul calităţii produselor biotehnologice cu potențial de comercializare;
 • competențe de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul biotehnologiilor;
 • cunoștințe de transfer tehnologic și drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor, inclusiv procesul brevetării;
 • planificarea, organizarea şi coordonarea unor activităţi specifice din domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi producţiei industriale;
 • competenţe manageriale în cadrul societăţilor care au ca profil obținerea de bioproduse; cunoștințe necesare dezvoltării de afaceri (producție sau comerciale);
 • dezvoltarea de strategii financiare și de finanțare în diferite situații economice; atragerea de capital pentru start-up;
 • dezvoltarea de strategii de marketing și lansări de produse/servicii biotehnologice corelate cu reglementările naționale/europene sau internaționale în domeniul aprobării și certificării acestora;
 • formarea echipei de lucru, organizarea acesteia și gestionarea eventualelor conflicte;
 • rezolvarea problemelor organizaționale din punct de vedere legal și tehnologic;
 • identificarea și evaluarea riscurilor tehnologice, organizaționale sau financiare;
 • prezentarea unei idei de afaceri în fața unei audiențe critice;
 • insușirea codului comportamentului gestual, vestimentar;
 • utilizarea de instrumente digitale/on-line în comunicare, coordonare, organizare și derularea afacerii.

 

Oportunități angajare:

 • 214123 - COR- Cercetător în tehnologia prelucrării produselor alimentare
 • 0788- ESCO - Consultant de afaceri (business intelligence manager)

 

Absolvenții masterului de ”Biotehnologie și Antreprenoriat” vor fi pregătiți, în primul rând, să fie parte integrantă în start-up-ul unei societăți comerciale de dimensiuni reduse în domeniul biotehnologiilor (obținere de produse sau livrare de servicii/consultanță). Ariile de specializare ale acestor start-upuri sunt extrem de diverse: producere de materiale de diagnostic, obținere de biopreparate cu diverse utilizări în agricultură, producere și comercializare de culturi starter, obținere de biocombustibili, livrarea de servicii de analize fizico-chimice și moleculare (diagnostic medical, monitorizare poluanți), etc.

De asemenea, se pot angaja în companii mari care derulează activități de cercetare/transfer tehnologic și producție în domeniul biotehnologiilor în poziții diverse, precum Coordonator de producție, Coordonator de laborator de cercetare sau analize, Manager de calitate, Manager de Proiect, Specialist de marketing pe aria produselor biotehnologice, Director Executiv.

 
 

* About

* Curricula