EXAMEN Master - 2017

           
 

ODATA CU PROIECTUL DE DISERTATIE SE VOR DEPUNE:

  • UN DOSAR PLIC;
  • DOUA FOTOGRAFII COLOR 3cm/4cm PE HÂRTIE FOTOGRAFICA, REALIZATE RECENT;
  • COPIE C.I;
  • COPIE LEGALIZATA DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (DACĂ ESTE CAZUL)
  • DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LA NOTAR:
    *DACĂ SE DOREŞTE CA NUMELE DE CĂSĂTORIE SĂ FIE TRECUT PE ACTELE DE FINALIZARE A STUDIILOR,
    *CA NU VA MAI SOLICITA UN ALT ACT DE STUDII IN CAZUL MODIFICARII ULTERIOARE A NUMELUI

 

Fisa lichidare (model 2017)