BIOTEHNOLOGII ÎN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

 
 

Planul de învătământ 2020-2022

 

Programul de studii are la bază modelul european în acest domeniu și își propune dobândirea de către absolvenți a unui nivel înalt de specializare în domeniul biotehnologiilor farmaceutice din perspectivă științifică și practică. Absolvenții în domeniul biotehnologiilor farmaceutice vor dobândi cunoștințe solide necesare pentru obtinerea produsilor biologic activi, proiectarea, analiza și formularea medicamentelor inovatoare. Masterul este realizat in cooperare cu Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”.

 

Durata: 2 ani

Forma de învățământ: Zi

Limba de Studiu: Engleza

Materii Studiate

 

Competenţe profesionale

  • Cunoasterea conceptelor, teoriilor și fundamentelor biotehnologiilor, utile în industria farmaceutică și în procesele biotehnologice
  • Utilizarea proceselor biologice în toate formele şi la toate nivelele de manifestare pentru obţinerea de produse farmaceutice si/sau cosmetice
  • Asigurarea valorificării unor resurselor naturale pentru obtinerea de produse noi prin procese biotehnologice.
  • Operarea instalaţiilor şi echipamentelor biotehnologice în condiţii de siguranţă
  • Conducerea şi planificarea activităţilor specifice din unităţi economice sau compartimente ale acestora
  • Expertizarea şi controlul calităţii bioproduselor

 

Competenţe transversale

  • Executarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare şi luarea deciziilor specifice lucrului în echipă în acord cu valorile şi principiile deontologice
  • Planificarea şi organizarea activităţilor fiecărui membru al echipei de lucru astfel încât acestea să conducă la derularea eficientă a procesului de lucru respectând principiile diviziunii muncii
  • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica domeniului şi exigenţele pieţei forţei de muncă: însuşirea unor metode şi tehnici noi prin învăţare continuă

 

Oportunități de angajare

  • 0788 - ESCO - Specialist în inginerie biomedicală

 

Posibilitățile ulterioare de angajare: cercetare; laboratoare de analiză și control a medicamentului; societăţi industriale, în domeniul bioproceselor, produselor de semisinteză şi proceselor biotehnologice industriale farmaceutice şi cosmetice; specialisti în domeniul obtinerii compusilor biologic active din materii prime regenerabile (vegetale, animale, microbiane); evaluarea calității în unitati industrial; consiliere şi managementul proiectelor.

Programul de studiu asigură de asemenea cunostintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale.