BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ

 
 

Planul de învățământ 2020-2022

 

Programul are ca scop formarea de specialiști cu înaltă calificare care să poată identifica riscurile și aplica măsurile preventive necesare în producția unor alimente sigure, care să poată asigura educarea tuturor factorilor implicați pe intreg lanțul alimentar inclusiv a consumatorilor, pentru reducerea îmbolnăvirilor provocate de alimente. De asemenea, se are în vedere asigurarea unor competente generale: un înalt profesionalism în ariile de activitate conexe biotehnologiei; dezvoltarea abilitaţilor necesare pentru o cariera de succes, motivată; identificarea celor mai potrivite căi de colaborare cu specialişti din alte domenii pe baza muncii în echipă, dezvoltarea gândirii critice şi inovative.

 

Durata: 2 ani

Forma de învățământ: Zi

Limba de Studiu: Engleză

Materii Studiate

 

Competențe profesionale

 • Identificarea, elaborarea, descrierea si utilizarea adecvată a noțiunilor specifice siguranței alimentului pe filiere agroalimentare
 • Elaborarea și alegerea metodelor de control si expertizare a calității și siguranței alimentului
 • Planificarea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime la produs finit și a sistemelor de management al siguranței alimentului
 • Conceperea şi implementarea planurilor, strategiilor şi politicilor de siguranță alimentară la diferite nivele in structuri private şi guvernamentale.
 • Proiectarea, evaluarea şi realizarea activităţilor multidisciplinare de cercetare ştiinţifică in domeniul stiintei și siguranței alimentului.
 • Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de siguranță alimentară prin realizarea unor proiecte. Folosirea TIC in probleme de siguranța alimentară.

 

Competenţe transversale

 • Asumarea responsabilitatilor profesionale si administrative reiesite din fisa postului inclusiv respectarea normelor de etica si deontologie profesionala
 • Utilizarea eficienta a competentelor echipei, stimularea sinergiilor si solidaritatea in asumarea responsabilitatilor
 • Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue

 

Oportunități de angajare

 • 0788 - ESCO -Biotehnolog în industria alimentară
 • 214520 - Referent de specialitate inginer industria alimentară
 • 214124 - inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

 

Absolventii îşi pot desfăşura activitatea ca: specialisti în industria alimentară, în auditarea sistemelor de calitate ale diverselor companii, în cadrul agentiilor, laboratoarelor şi organismelor cu responsabilitati în domeniul asigurarii siguranței alimentare, cercetatori în domeniul biotehnologiilor agro-alimentare, specialisti în firme de consultanta şi afaceri în domeniul biotehnologiilor alimentare, specialisti pentru programele de agricultură şi industrie alimentară sau pentru implementarea sistemelor de asigurare a sigurantei alimentare în cadrul unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea, referenți în cadrul agențiilor naționale și a ministerelor de profil.

Programul de studiu asigură de asemenea cunoștintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul biotehnologiilor și al ingineriei alimentare.