BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI

 
 

Planul de învățământ 2020-2022

 

Specializarea are ca misiune formarea de specialişti cu înaltă calificare care identifică, previn, elimină sau atenuează efectele negative cauzate de activitatea umană prin metode noi, specifice (biotehnologice), bazate pe o abordare sistemică, globală a fenomenelor şi a proceselor. De asemenea, se are în vedere asigurarea unor competente generale: un înalt profesionalism în ariile de activitate conexe biotehnologiei si identificarea celor mai potrivite căi de colaborare cu specialişti din alte domenii pe baza muncii în echipă, dezvoltarea gândirii critice şi inovative.

 

Durata: 2 ani

Forma de Învățământ: cu frecventă

Limba de Studiu: română

Materii Studiate

 

Competențe profesionale:

 • Cunoasterea conceptelor, teoriilor și fundamentelor biologice ale biotehnologiilor aplicabile în protectia mediului
 • Utilizarea metodelor de analiză biologice si chimice pentru investigarea/monitorizarea calitatii mediului
 • Asigurarea valorificării unor resurselor regenerabile prin tehnologii cu impact redus asupra mediului
 • Aplicarea biotehnologiilor pentru îmbunatatirea calitatii apelor
 • Aplicarea biotehnologiilor pentru protectia solului
 • Conducerea şi planificarea activităţilor specifice din unităţi economice sau compartimente ale acestora

 

Competențe transversale:

 • Executarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare şi luarea deciziilor specifice lucrului în echipă în acord cu valorile şi principiile deontologice
 • Planificarea şi organizarea activităţilor fiecărui membru al echipei de lucru astfel încât acestea să conducă la derularea eficientă a procesului de lucru respectând principiile diviziunii muncii
 • Autoevaluarea obiectivă a necesitatilor de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica domeniului şi exigenţele pieţei forţei de muncă: însuşirea unor metode şi tehnici noi prin învăţare continuă

 

Ocupații posibile:

 • Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului - 213147,
 • Specialist in management si remediere situri contaminate - 213309,
 • Responsabil de mediu- 325710,
 • 0788-ESCO - Specialiști în domeniul protecției mediului

 

Absolventii îşi pot desfăşura activitatea ca: specialisti în procesele de valorificare a resurselor naturale; în monitorizarea, prevenirea şi atenuarea poluarii în cadrul agentiilor, laboratoarelor si a unitatilor economice; cercetatori în domeniul biotehnologiilor de mediu, agro-mediu; în firme de consultanta şi afaceri în domeniul biotehnologiilor de mediu. Programul de studiu asigură de asemenea cunostintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale.