BIOTEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 
 

Planul de învățământ 2022-2026

 

Scopul programului este de a pregăti ingineri in domeniul biotehnologiei cu cunostinte solide în domeniul chimiei si biochimiei alimentului, microbiologiei, geneticii si ingineriei genetice. Studenţii acestei specializări parcurg o serie de discipline cu caracter aplicativ: siguranță alimentară, biotehnologii industriale, biotehnologia enzimelor si proteinelor, biotehnologii alimentare, tehnologii frigorifice si climatizare, condiționare și conservare, industrializare, materii prime vegetale si animale pentru industria alimentara, tehnologii extractive in industria alimentara, aditivi si ingrediente pentru industria alimentara, controlul calităţii produselor biotehnologice etc.

 

Durata: 4 ani

Forma de învățământ: cu frecvență

Limba de Studiu: română

Materii Studiate

 

Competente profesionale:

 • Utilizarea adecvata a fundamentelor teoretice ale stiintelor vietii
 • Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare si gestiune a datelor
 • Utilizarea proceselor biologice în diferite forme si nivele de manifestare pentru obtinerea bioproduselor alimentare
 • Asigurarea sigurantei în functionare a instalatiilor si eliminarea riscurilor în procesele biotehnologice pentru industria alimentară
 • Conducerea si planificarea activitatilor specifice din unitati economice sau compartimente ale acestora
 • Expertizarea si controlul calitatii bioproduselor alimentare

 

Competente transversale:

 • Aplicarea, în contextul respectarii legislatiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor si valorilor codului de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
 • Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei
 • Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor

 

Oportunități de angajare:

 • 213152 - Inginer biotehnolog
 • 214520 - Referent de specialitate inginer industria alimentară
 • 21412 - inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
 • 0788- ESCO - Biotehnolog în industria alimentară

 

Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de-a lungul celor patru ani de studiu permit absolvenţilor acestei specializări să se poată încadra ulterior în domenii variate, cum ar fi: industria alimentară; catering, controlul calităţii produselor alimentare; industria detergenţilor, protecţia mediului, obţinerea furajelor, învăţământul preuniversitar, cercetare ştiinţifică ş.a.