BIOTEHNOLOGII MEDICAL-VETERINARE

 
 

Planul de învățământ 2022-2026

 

Scopul programului este de a pregăti ingineri in domeniul biotehnologiei cu cunostinte solide în domeniul biochimiei, microbiologiei, fiziologiei animalelor, geneticii si ingineriei genetice. Un accent deosebit se pune pe dobandirea competentelor si abilitatilor necesare pentru obţinerea de biopreparate de uz veterinar si farmaceutic, obtinerea vaccinurilor si a altor bioproduse, a testelor de diagnostic etc.

 

Durata: 4 ani

Forma de învățământ: cu frecvență

Limba de Studiu: română

Materii Studiate

 

Competente profesionale:

 • Utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanțelor unor organisme
 • Utilizarea proceselor biologice pentru obţinerea de bioproduse de interes bio-medical
 • Folosirea aparaturii, echipamentelor și instalațiilor utilizate în biotehnologii în condiţii de siguranţă
 • Aplicarea metodelor biotehnologice sustenabile în realizarea și testarea produselor de diagnostic, de terapie şi protecţie
 • Expertizarea si controlul calitatii materiilor prime și a bioproduselor de interes medical veterinar și alimentar
 • Conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi economice de profil sau compartimente ale acestora

 

Competente transversale:

 • Deprinderea cu munca riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat. Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională
 • Asimilarea tehnicilor de relaţionare în grup, dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Capacitatea motivată de a însuşi noi cunoştinţe profesionale prin utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare. Abilitatea de a comunica într-o limbă de circulaţie internaţională

 

Oportunități angajare:

 • 213152 - Inginer biotehnolog
 • 0788 - ESCO - Bioinginer (inginer specialist în biotehnologie)

 

Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de-a lungul celor patru ani de studiu permit absolvenţilor acestei specializări să se poată încadra ulterior în domenii variate, cum ar fi: obţinerea biopreparatelor, a vaccinurilor si a testelor de diagnostic, controlul calităţii produselor; laboratoare sau unitati industriale de prelucrare a materiilor prime în scopul obţinerii unor compuşi utili (furaje, aditivi alimentari, enzime, compuşi chimici cu acţiune farmacologică, etc.,) protecţia mediului,învăţământ, cercetare ştiinţifică, productie ş.a.