BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

 
 

Planul de învățământ 2022-2026

 

Scopul programului este de a pregăti ingineri in domeniul biotehnologiei cu cunostinte solide în domeniul biochimiei, microbiologiei, fiziologiei plantelor, geneticii tradiționale și moleculare. Un accent deosebit se pune pe cunoasterea teoretica si practica a metodelor biotehnologice de obţinere a noi soiuri cu caracteristici îmbunătăţite, a mijloacelor de combatere a bolilor si daunatorilor plantelor prin utilizarea de bioproduse biotehnologice, obtinerea si utilizarea resurselor de origine vegetala si microbiana în scopul izolării şi purificării unor compuşi utili.

 

Durata: 4 ani

Forma de învățământ: cu frecvență

Limba de Studiu: română

Materii Studiate

 

Competente profesionale:

 • Utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor unor organisme
 • Utilizarea proceselor biologice în toate formele şi nivelele de manifestare pentru obţinerea de bioproduse
 • Operarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în biotehnologii în condiţii de siguranţă
 • Utilizarea metodelor biotehnologice sustenabile în industria agro alimentară şi protecţia mediului
 • Conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi economice sau compartimente ale acestora
 • Organizează şi desfăşoară activităţi specifice învăţământului

 

Competente transversale:

 • Deprinderea cu munca riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat. Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională
 • Asimilarea tehnicilor de relaţionare în grup, dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Capacitatea motivată de a însuşi noi cunoştinţe profesionale prin utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare. Abilitatea de a comunica într-o limbă de circulaţie internaţională

 

Oportunități angajare:

 • 213152 – COR- Inginer biotehnolog
 • 0788 - ESCO - Bioinginer (inginer specialist în biotehnologie)

 

Absolvenţii acestei specializări pot fi angajaţi în domenii variate: laboratoare de ameliorare a plantelor (obţinere de soiuri noi sau elaborarea de biotehnologii eficiente pentru obţinerea de material vegetal cu caracteristici îmbunătăţite) sau de micropropagare; laboratoare de control fitosanitar şi diagnostic; laboratoare sau unitati industriale de prelucrare a materiilor prime de natură vegetală în scopul obţinerii unor compuşi utili (furaje, aditivi alimentari, enzime, compuşi chimici cu acţiune farmacologică, biopesticide, biostimulatori etc.); laboratoare cu activitate în domeniul protecţiei mediului (bioremediere, refacerea biologică a unor zone poluate prin utilizarea unor specii vegetale specifice, rezistente); în agenţii şi organisme care gestionează şi exploatează raţional resursele naturale; învăţământ; cercetare ştiinţifică.