Admitere Master Sesiunea septembrie 2016

 
 

Facultatea de Biotehnologii vă invită să vă înscrieți la una dintre programele de mater pe care le oferă.

ATENȚIE! Pentru sesiunea septembrie sunt scoase la concurs 10 de locuri cu finantare de la buget (total USAMVB).

* Oferta educațională- admitere sesiunea septembrie 2016 (vezi aici numărul de locuri disponibile)

Acte necesare pentru înscriere

 • cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).

Notă: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

Pentru mai multe detalii accesați rubrica de admitere : ADMITERE