Înmatricularea studenţilor - Licenţă

 
 

În atenția candidaților la LICENTA–sesiunea IULIE 2016

Va așteptam in perioada:
4 - 5 august - pentru incasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii și semnarea Contractului de studii pentru candidații din lista locurilor cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

Programul de lucru: in Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, etaj 2,  între orele 8:00 – 15:30, când se fac inmatriculari pentru domeniul BIOTEHNOLOGII.

 

Va așteptam in perioada 29 iulie - 3 august 2016 – pentru încasarea taxei de înmatriculare și semnarea Contractului de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget și a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă,

Programul de lucru: in Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, etaj 2, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 31 iulie a.c. când nu se fac inmatriculari.