Admitere

START ADMITERE 

08-26 iulie 2024

Preînscriere admitere online

Licență

Perioada de înscriere

08-26 iulie 2024

Criterii de admitere

 70% media de la Bacalaureat

 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

Master

Perioada de înscriere

03-17 iulie 2024

Criterii de admitere

 10% Probă scrisă (eseu)/online

 90% Media anilor de studii de licență

Licență

*IF – învățământ cu frecvență 
DENUMIRELOCURI DISPONIBILE
Biotehnologii agricole IF/24050 locuri (30 buget, 20 taxă)
Biotehnologii medical-veterinare IF/24040 locuri (31 buget, 9 taxă)
Biotehnologii pentru industria alimentară IF/24060 locuri (40 buget, 20 taxă)

Master

*IF – învățământ cu frecvență
DENUMIREBUGETTAXĂ
Biotehnologii în protecţia mediului
IF/120

25 locuri buget,

80 locuri taxă
Pentru toate
programele de studii
Biotehnologie şi siguranţă alimentară
IF/120
40 locuri buget
Biotehnologii în industria farmaceutică
IF/120
40 locuri buget

Biotehnologie și antreprenoriat (cu predare în limba engleză)

Biotehnology and entrepreneurship
IF/120

15 locuri buget

Înscrie-te în 3 pași

Cariera ta în Biotehnologii începe acum!

Rezultate Admitere Sesiunea I

Master

Documente necesare

Licență

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 accesând următorul document:

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii on-line:

 • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii);
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2024;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
 • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2024-2025);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi și persoane cu dizabilități).

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Master

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul II: studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024-2025 accesând următorul document:

Instrucțiuni privind redactarea eseului:

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii online:

 • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe domenii);
 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2024-2025, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
 • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2024-2025);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Considerată ştiinţa viitorului, biotehnologia este şi industria cu cel mai mare potenţial pentru inovareÎntrucât se ocupă cu o parte din necesitățile de bază ale societății, domeniul biotehnologiei beneficiază de un sprijin deosebit din partea sectorului public. Astfel a ajuns să aibă un impact decisiv în ameliorarea vieţii vegetale, animale şi umane, dar și în combaterea foamei în anumite regiuni ale lumii.

Facultatea de Biotehnologii este una dintre cele mai atractive şi pragmatice forme de învăţământ. La finalizarea studiilor veţi putea avea o profesie de elită, cu numeroase perspective de angajare interesante atât în ţară cât şi în statele Uniunii Europene. Programele sunt armonizate cu cele ale instituțiilor de învățământ din Uniunea Europeană astfel încât toţi absolvenţii noștri şi-au găsit cu uşurinţă un loc de muncă în ţară sau în străinătate.

Unde te poți angaja?

În următoarele domenii:

 • Industria alimentară
 • Companii pentru obținerea de furaje, aditivi alimentari, biopesticide etc.
 • Valorificarea producției vegetale, animale sau a deșeurilor agroindustriale
 • Prelucrarea materiei prime de origine animală prin aplicarea tehnicilor biotehnologice
 • Laboratoare de control al calității și siguranței produselor agro-alimentare
 • Industria farmaceutică
 • Prestigioase institute de cercetare avansată
 • Laboratoare de diagnostic medical-veterinar
 • Laboratoare de control al poluării și calității mediului

ȚI-AR PLĂCEA

Să dezvolți soluții inovatoare pentru sănătatea oamenilor și a animalelor?
Să știi ce poți cultiva indiferent de sol sau climă?

Să lucrezi într-un laborator de cercetare avansată?

Să asiguri comunității tale o hrană sănătoasă?

Înscriere

01

Creează cont

Poți crea un cont nou accesând butonul de mai jos

02

Completează dosarul

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii.

04

Analiză dosare

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

05

Plată Taxe

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici

Vezi turul facultății făcut de Andreea!

În laboratoarele Facultății de Biotehnologii ai posibilitatea de a aplica metode clasice de ameliorare, dar și tehnici moderne de biologie moleculară!

Comunitatea Alumni USAMV București