ARHIVĂ MASTERAT

 
 

 Rezultate admitere SEPTEMBRIE 2015

 Rezultate preliminare BPM

 Rezultate preliminare BIF

 Rezultate preliminare BSA

ACTE NECESARE:

 • Diploma de Bacalaureat in original si Foaia matricola in original/copie legalizata;;
 • Adeverinţă de absolvire (promotia 2015)/Diploma de licenţă in original;
 • Supliment la diploma/foaie matricola in original;
 • 4 poze tip buletin;
 • Chitanţă achitare taxa de înscriere;
 • Copie legalizata după certificatul de naştere; certificat de casatorie (daca este cazul);
 • Adeverinţa medicala tip;
 • Dosar plic;
 • Copie xerox carte de identitate (buletin).  

NOTA! CANDIDATII PE LOCURILE DE LA BUGET ISI VOR DEPUNE ACTELE DE STUDII IN ORIGINAL, IN 20 IULIE (DOAR DACA NU AU FOST DEPUSE LA INSCRIERE). 

 TAXE:

 •  înscriere 150 lei ;
 •  înmatriculare 50 lei ;
 • taxa de studiu 2600 lei (din care transa I -1200 lei; transa II -700 lei si transa III-700 lei ) .

 

NUMĂR LOCURI

Total: 150 locuri;

Buget: 88 locuri + 2 locuri (candidaţi din R. Moldova sau români de pretutindeni cu BAC în alte state);

Taxă: 60 locuri;

Biotehnologii în protecţia mediului - Buget: 26; Taxă: 23; Etnici: 1;

Biotehnologii în industria farmaceutică - Buget: 32; Taxă: 18;

Biotehnologie şi siguranţă alimentară - Buget: 30; Taxă: 19; Etnici: 1.

 

CALENDAR INSCRIERE MASTERAT Sesiunea IULIE:

 • 13 - 18 IULIE, înscrierea candidatilor in  Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:30, sâmbata între orele  8:00 – 12:00.

CALENDAR PROBA SCRISA MASTERAT:

 • 20 IULIE, Amfiteatrul B.II.31, Corp B (Cladirea Facultatii de Horticultura), ora 10:00.Prezentarea candidatilor in sala este permisa pana la ora 9:30;
 • 20  IULIE - Afisarea rezultatelor in urma sustinerii probei scrise;
 • 20 - 22  IULIE - Contestatii;
 • 20 IULIE - Termen limita pentru documentelor in original (unde este cazul);
 • 22 IULIE - Lista rezultatelor in functie de prima optiune;
 • 22-24 IULIE - încasarea taxelor (taxă de înmatriculare - pentru candidaţii admisi  pe listele cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii admisi pe listele cu taxă) si semnarea contractelor de studii in Corp A (cladire Rectorat), sala A-II-98, intre orele 8:00 – 15:30
 • 24 IULIE - Afisarea listei finale a candidatilor inmatriculati pe locurile cu finantare de la buget sau cu taxa.