BIOSTIFERAN

 
 

Informații generale

Produse biotehnologice cu activitate de biostimulare, biofertilizare si antagonism microbian cu aplicatii in agricultura durabila - BIOSTIFERAN

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Conf. univ. dr. Narcisa Babeanu

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1 - Proiecte de Cercetare Dezvoltare Complexe

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului: (sursa-buget de stat): 1.300.000 RON

Durata contractului: 34 luni