BIOLASLED

 
 

Informații generale

BIOTEHNOLOGII ECOLOGICE BAZATE PE LASERI ATERMICI SI LED-uri SUPRALUMINISCENTE PENTRU IMBUNATATIREA RECOLTELOR - BIOLASLED

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Petru NICULITA

Finanţare: Buget de Stat - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului: 890.300 RON

Durata contractului: 2 ani 9 luni (3.10.2005 - 15.06.2008)