AMBINT

 
 

Informații generale

CERCETARI PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI ALIMENTARE PRIN UTILIZAREA DE SISTEME DE AMBALARE INTELIGENTA A PRODUSELOR ALIMENTARE - AMBINT

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Mona Elena POPA

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului:

Durata contractului: