REZILIENTA

 
 

Informații generale

ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII AGRICOLE INOVATIVE, ARMONIZATE CU CAPACITATEA DE REZILIENTA A ECOSISTEMELOR DIN REGIUNILE DE DEAL SI MUNTE DIN ROMANIA - REZILIENT

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Petru NICULITA

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului: 1.500.000 RON

Durata contractului: 36 luni (3.10.2005-30.09.2008)