BIOEST

 
 

Informații generale

BIOTEHNOLOGII BAZATE PE PROCESE DE FERMENTATIE SI RESURSE REGENERABILE PENTRU PRODUCEREA DE POLIESTERI BIODEGRADABILI CU APLICATII MULTIPLE - BIOEST

 

 

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Program BIOTECH

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director proiect: Prof. Univ. Dr. Calina Petruta CORNEA

Finanţare: Buget de Stat - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Programul : ,, Cercetare de excelenta’’

Categoria de proiect: Modul 1 - Proiecte de Cercetare Dezvoltare Complexe,

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului: (sursa-buget de stat): 1.500.000 RON

Durata contractului: 25,5 luni din 01.08.200