TRATPLAS

 
 

Informații generale

TEHNOLOGII INOVATIVE BAZATE PE UTILIZAREA PLASMEI LA PRESIUNE ATMOSFERICA - TRATPLAS

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Petru NICULITA

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului:

Durata contractului: