PREVSISTOX

 
 

Informații generale

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE PREVENIRE A CONTAMINARII CU FUNGI TOXINOGENI A PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE PRIN INTERMEDIUL MICROBIOLOGIEI PREVIZIONALE SI A TEHNICILOR DE BIOLOGIE MOLECULARA - PREVSISTOX

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Sef lucrari Dr Florentina Radio-Matei

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului: 1 450 000 RON

Durata contractului: 2 ani si 2luni (1.08.2006 - 15.IX.2008