DIVINMOL

 
 

Informații generale

Studiul ecologic si molecular asupra diversitatii microorganismelor din areale viti-vinicole consacrate in contextul programelor europene de gestionare a bioresurselor naturale - DIVINMOL

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Sef lucrari Dr. Florentina Matei

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Categoria de proiect: Modul 1 - Proiecte de Cercetare Dezvoltare Complexe

Tip de proiect: PC

Valoarea contractului: (sursa-buget de stat): 2.000.000 RON

Valoarea 2008: (sursa-buget de stat): 625.363 RON

Valoarea 2009: (sursa-buget de stat): 774.637 RON

Valoarea 2010: (sursa-buget de stat): 600.000 RON

Durata contractului: 35 luni