INSERP

 
 

Informații generale

NOI PRODUSE CU ACŢIUNE ANTIALERGICĂ ŞI ANTIINFLAMATOARE PE BAZA DE INHIBITORI NATURALI AI ŞERIN-PROTEAZELOR - INSERP

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - Programe (CNMP)

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Şef lucrări dr. Irina LUPESCU

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Categoria de proiect: Modul 1

Tip de proiect: P-CD

Valoarea contractului: 2.000.000 lei

Durata contractului: 36 luni

Act adiţional la contract (PDF)