PLANTCAMP

 
 

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CAMPURILOR ACUSTICE SI DE RADIATIE LASER LA STIMULAREA ECOLOGICA SI NESTRESANTA A PLANTELOR - PLANTCAMP

Autoritatea Contractantă: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

Contractor: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Director Proiect: Prof. univ. Dr. Petru NICULIÞÃ

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Categoria de proiect: Modul 1 - Proiecte de Cercetare Dezvoltare Complexe

Tip de proiect: PC

Valoarea contractului: (sursa-buget de stat): 2.000.000 RON

Durata contractului: 36 luni

Informatii proiect - PLANTCAMP

Raport de activitate pentru 2009 (pdf)